Hårddisk fynd:

En bild som jag gillar som jag tog för många år sedan på min syster när hon paddlade över Nämdöfjärden i en P&H Sirius.

Nämdöfjärden

Spegling