Möte vid Biskopsö, två paddlare som passerade som jag lovade ett foto.

Möte