Gröndal kommer att rivas till hösten, ville få med lokalen på film