Båthall 2 ligger på Djurgården intill Gröna Lund och har gratis inträda under sommaren. Här ser nu några kanoter från 1800talet och framåt. Kanoterna ligger dock väldigt dåligt till högt upp på en vägg, så det är inte så lätt att filma dom.