Scannade in några äldre Sven Thorell kanoter som PDF    sven.thorell

bild_0016