Väntar på att månen ska komma upp vid ön Trollkobben/ Biskopsö /Stockholm