Filmade innan vi paddlade, testade min K2 Kharma af örnsberg med de smäckra grönlands kajaker var vi lite av moderskepp.