Qajaq Sverige http://www.qajaq.se/ ligger nere och en ny lösning för hemsidan underöks. Google Gruppen Qajaq Sverige finns dock.