Inte så bra! I stort sett alla skruvar i skrovet är i dåligt skick. Även hela däcket måste bytas då det är så försvagat av ålder och delvis är en virket murket. Många delar visade sig sitta lösa eller dåligt fast pågrund de dåliga skruvarna. Inser att detta kommer att ta tid.