Har kolonistugan i närheten så en kvällstur passar bra i värmen. Paddlade min nya North Shore Atlantic.