Kollade upp äldre backupper och hittade en del bilder!!
P&H Icefloe: