Konstruktörer och Paddlare

 Carl Smith

Svensk kanotsports fader lär även ha konstruerat en av dom första svenska kajakerna/ kanoterna år 1881.  Namnet på kanoten var Helsa  mått längd 3,90 m bredd 0,76 m. Den var avsedd att både paddlas och seglas. Farten lär vid paddling ha varit kilometern på 10 minuter vid gynnsamma förhållanden . Den byggdes i ett hundratal (omdiskuterat om denna siffra stämmer) exemplar av 6mm spruce på klink. Däcket var av mahogny. Idrottsgeneralen  Viktor Balcks lät bygga en liknande ”Blenda” men som var lite större och med centerbord. måtten var 4,25-0,84-0,44 . Byggd på n på Långholmen år1880 för 600 kronor, det var väldigt mycket pengar på den tiden. Kanoter av samma modell är Carmen från 1882 som ägdes av Karl Rudberg. En annan var Tyche som ägdes av kassör F.Wancke. Alla tre byggdes på Långholmsvarvet av F. Gummesson.  Han byggde även Blenda. I en kappsegling på lilla Värtan år 1881 så placerade dom sig följande:

 1. Fanny

  1. Blenda

 3. Stumpan

4.Bylgia.

 Den första amatörbyggda kanoten hette Geier byggd av Emil Flach år 1887. Läs även Jürgen Sass artiklar om historia och kanoten Helsa på länken K-märkt på  kanotseglarna.se  

Nordisk familjebok 1910:  

Kanotidrott, den idrottsgren, hvars utöfvare begagna sig af kanoten som redskap, blef bekant i Sverige 1866, då en engelsk kanotist i sin kanot färdades kanalvägen till Stockholm. Den inhemska kanotidrotten i Sverige började 1868, då en engelsk kanot importerades. En af de förste svenskar, som egde kanot, var nuv. kommendör Karl Smith (”svenska kanotidrottens fader”), som 1871 införde den på ön Malta byggda kanoten ”Toto” och verkat ofantligt mycket för spridandet af kanotidrotten. Först med bildandet af Föreningen för kanotidrott  

i Stockholm 2 dec. 1900 började idrotten organiseras och har sedan dess gått mycket framåt i vårt land. Föreningen har f. n. (1910) 90 medlemmar med omkr. 60 kanoter och anordnar hvarje år flera täflingar i såväl segling som paddling. Småningom växte kanotföreningar upp äfven i landsorten, t. ex. i Göteborg, Örebro, Karlstad och Hälsingborg. Den högsta ledningen af kanotidrotten i Sverige handhafves af Svenska kanotförbundet, som är sektion af Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund. Under Svenska kanotförbundet sortera de till Riksförbundet anslutna föreningar, som anmält sig idka kanotidrott, f. n. ett 10-tal. Dessa äro skyldiga att följa de af Kanotförbundet utfärdade täflingsreglerna och bestämmelserna. Sistnämnda förbund har dessutom till ändamål att utbreda intresset för och kännedomen om kanotidrotten genom anordnande af mästerskapstäflingar, tillhandahållande af billiga kanotritningar m. m.  

Artikel är från Statens Maritima Museer. http://www.sjohistoriska.nu:

 

Den kände konstruktören och kanotisten, kommendör Carl Smith var en av de ivrigaste förespråkarna för kanotidrott i slutet av förrförra århundradet. Smith var mycket produktiv både när det gällde båtkonstruktion och som skribent, bland annat i ”Ny Tidning för Idrott”, som var dåtidens främsta organ för idrott och frisksport. Att idka friluftsliv i kanot ansågs särskilt nyttigt och härdande, speciellt för ungdomen.Kanotsporten spred sig till Sverige från England under senare delen av 1800-talet. Engelska officerare förde med sig kanoter hem från nordliga expeditioner där man bekantat sig med urbefolkningen och deras farkoster. Även i Sverige var det bland marinens folk som kanotsporten först blev populär och kanoter kunde allt som oftast skymtas på fjärdarna utanför Karlskrona. Också skärgårdsbefolkningen i Blekinge gillade kanoterna och började använda dem vid sjöfågeljakt. Från dessa första kanoter utvecklades, de för Blekinge så typiska, jaktkanoterna.Redan i slutet av 1800-talet experimenterades det med olika material för båtbygge. Kanoter byggdes i trä, duk på ribb, metall och till och med i papp. I ”Ny Tidning för Idrott” skriver Carl Smith 1887 om en plåtkanot som han kallar för ”Skramla” och som tillverkades i hundradetal vid Klarafors trämassefabrik i Värmland. ”Namnet fick hon af ljudlig anledning redan när hon upptogs ur den låda, i hvilken hon anländt på jernväg likt en inkognito resande furstlig person under ett namn, som på intet sätt motsvarade hennes verkliga rang. Hon kallades nemligen på fraktsedeln: ”En låda plåtarbete”.” Han skriver vidare att kanoten är byggd i förzinkad järnplåt där plåtarna går från reling till reling och är lödda tillsammans. ”Skramla” har också tre vattentäta plåtskott för att inte sjunka vid kapsejsning. Den första turen med ”Skramla” gick från Gävle till Söderhamn och var egentligen en tjänsteresa till en rotehållare i skärgården. Smith är full av lovord över kanoten och som sammanfattande avslutning på artikeln skriver han””Skramla” är bra! Om någon tviflar derpå så är det bäst att skaffa sig en likadan kanot och öfvertyga sig sjelf.” Det är också precis vad Sjöhistoriska museet har gjort,nämligen skaffat en kanot av ”skramlatyp”.

Någon provtur med den är kanske inte att rekommendera.

Det var nog åtskilliga år sedan den senats användes.

Hursomhelst räddades två kanoter från skrotningsdöden när den gamla ladan vid Penningby slott städades ur. Torbjörn Peters som är en historiskt intresserad kanotist såg plåtkanoterna och fick dem till skänks. Han kontaktade Sjöhistoriska museet med en förfrågan om myndigheten hade intresse av att överta en av dem.

Från vår sida var intresset stort och efter letande i arkiv och bibliotek kan vi nu med 99 % säkerhet säga att det är en av plåtkanoterna från Klarafors vi nu har i våra samlingar.

kanoter av ”skramlatyp”. 

Text och bild: Eva Berglund Thörnblom, intendent vid SMM    

 

Bra länkar:

http://www.veteranbatsarkivet.se/

http://www.sjohistoriska.se/

Gerhard Högborg

 Ritade kajaker: 

  • SOLSTRÅLEN -1904 segel och paddelkanot L: 4,2  B:  0,78
  • SWIFT -1906 Racer kanot . Längd 5,00    Bredd 0,56.   Enligt G. Högborg den första tävlings kajaken. Ser ut som en modern VKV Anita.
  • TOMAHAWK  -1909 Tävlingskajak Längd 4.70 Bredd 0.52  40cm avstånd mellan spant
  • BÖLJA   -1909   Längd 4.0  Bredd 0.70  paddel / segelkajak.  
  • MOCCASIN  -1909 paddelkanot
  • SOLROSEN-1909 Längd 4.40 Bredd 0.78  paddel / segelkajak. Mer anpassad för segling än paddling. Två master. Ribb/duk eller kravell. 
  • SCOUT -1911 Längd 4,38  Bredd 0,62 m .  som en kajak för ungdomar.  40 cm mellan spant. Ribb/duk.
  • JAGAREN -1915 Längd 4,30 Bredd 0,66 m. Ribb/duk. 30 cm mellan spant.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.