Antikrundan

På min tidigare hemsida paddla.net så fanns rubriken Antikrundan med som en samlingnamn för information om äldre kajaker och dess historia. Nu tänkte jag börja på ny kula och lägga upp lite nytt i igen.

Antikrundan

Texten överflyttad från tidigare sida så bilder saknas och fel på text och länkar kan förekomma. Informationen kommer att redigeras löpande.

Här ska jag försöka samla information om äldre svenska kajaker .Det är något jag själv saknat då jag sökt på Internet.

Den som i historieböcker anses vara den som gjorde paddling känt i Sverige var en engelsman/skotte vid namn John Mcgregor född 1825 som företog sig två paddlingar åren 1866 och 1869. Han skrev två böcker om sina färder: Thousand miles in the Rob Roy Canoe och The Rob Roy on the Baltic. Kanoten han paddlade i Sverige var 426,7 cm lång och 66,0 cm bred vikt 27,2 kg. Den bar även en mast på 166 cm med stor och försegel. En nyutgåva på boken finns utgiven av Johnny söderlund på Antikvariat Fyrtornet i Göteborg.

En av dom första kanoterna i Sverige ”Toto” var importerad från Malta av kommendören Carl Smith år 1871. Han var löjtnant på korvetten Gefle som besökte Malta. Priset var 5 pund. Han kompletterade kanoten när han kom till Sverige med rigg och roder. Måtten var längd 3,10 bredd 0,64 cm. (källa Sven Thorells bok från 1920). Senare byggdes Toto om ett flertal gånger.
Professor Johan Widmark importerade en kanot som liknade Rob Roy. Tillverkare var Searle`s kanotvarv i England och fick namnet Fanny. Året var 1868 (källa SKF 100år och G. Högborg 1925, kanotidrott). Enligt G. Högborg är uppgiften om vem som importerade kanoten lite osäker men J Widmark seglade den i en berättelse från 1873. Enligt C.N Hanners skrift kanotbygge och kanotidrott från 1915 så började importen av varvbyggda kajaker år 1870. kajakerna var ofta från England.

Carl Smith

var den tidens stora främjare för kajakpaddlingen. Han tog fram ritningar och byggde. Carl Smith lär även ha konstruerat en av dom första svenska kajakerna/ kanoterna år 1881. Namnet på kanoten var Helsa mått längd 3,90 m bredd 0,76 m. Den var avsedd att både paddlas och seglas. Farten lär vid paddling ha varit kilometern på 10 minuter vid gynnsamma förhållanden . Den byggdes i ett hundratal (omdiskuterat om denna siffra stämmer) exemplar av 6mm spruce på klink. Däcket var av mahogny. Idrottsgeneralen Viktor Balcks lät bygga en liknande ”Blenda” men som var lite större och med centerbord. måtten var 4,25-0,84-0,44 .Byggd på n på Långholmen år1880 för 600 kronor, det var väldigt mycket pengar på den tiden. Kanoter av samma modell är Carmen från 1882 som ägdes av Karl Rudberg. En annan var Tyche som ägdes av kassör F.Wancke. Alla tre byggdes på Långholmsvarvet av F. Gummesson. Han byggde även Blenda. I en kappsegling på lilla Värtan år 1881 så placerade dom sig följande: 1. Fanny 2. Blenda 3. Stumpan 4.Bylgia. Den första amatörbyggda kanoten hette Geier byggd av Emil Flach år 1887. Läs även Jürgen Sass artiklar om historia och kanoten Helsa på länken K-märkt på kanotseglarna.se
Tidningen för idrott publicerade 1884 den första ritningen och byggnadsbeskrivning på en svensk kajak. Detta blev epokgörande då många unga byggde denna kajak och började efterhand att ändra och göra egna ritningar. Kajaken var enligt C.N Hanner en ganska dålig konstruktion. En ritning från 1870 som var både dålig och ofullständig visade en väldigt enkel kajak med raka sidor och flatbotten publicerades i Ny Illustrerad tidning. Denna konstruktion blev inte alls populär men kanske någon byggde efter denna ritning. Hanner ritade själv en långfärdskanot år 1892 som dock inte publicerades men två kanoter togs fram som fick namnen Y och Y.

Föreningen för Kanotidrott FKI

Som bildades år 1900 var enligt CN Hanner en viktig faktor för utvecklingen av både nya kajak och segelkanoter. Tävlingar började anordnas och regler togs fram. Ett flertal personer med olika kunskaper i fanns i klubben och utvecklade kanotsporten (kanotbygge och kanotidrott 1915 )
År 1902 skänkte forskningsresanden Knud Rasmussen en Grönlands kajak till konstnären Albert Engstöm. Han förvarade den i sin ateljé i Grisslehamn. Även Bruno Liljefors ägde en liknande Grönlands kajak. Om det var en gåva från Knud Rasmussen står inte. Här ser man Albert Engstöm på jakt i sin kajak.

Sven Thorell

Är någon av Svensk kajak paddlings central gestalt med många olika byggen ,ritningar och böcker på sitt samvete. Han var med och startade Uppsala kanotförening som bildades 1916. När han bodde i Stockholm så var han med i FKI. Sven blev svensk mästare ett flertal år i paddling . Kanot segling kom att bli en viktig del för honom.
klicka för större bild:
NE : Thorell, Sven, 1888–1974, ingenjör och småbåtskonstruktör, främst av paddel- och segelkanoter som var anpassade för självbygge och bidrog till ett uppsving för kappsegling och för långfärder till sjöss. T. vann olympiskt guld i jolleklassen i Amsterdam 1928. Böcker som han skrivit Länk

Några årtal :1870-1920 (Sverige) var det vanligaste byggnads sättet ribbkajaker typ Grönlands kajaker. Det har antagligen fortsatts att byggas kajaker på detta sätt även senare av privat personer.
På 1920 talet började man bygga kajaker med tunn hel täckande bordläggning som täcktes med duk. VKV byggde på detta sätt 1925 till 1943.(Källa: SKF 100 år). 1943 installerade VKV en formpress för kajak bygge. Detta fortsatte för VKV del fram till att plasten tog över. Struer från Danmark bygger på detta sätt fortfarande och Max Andersson byggde på ett liknande sätt.

Kanotbyggare och varv

 
Halmstad 1940-1950 ?
Max Andersson kanotvarv 1920 – 1967. Från Västerås som vars ritningar senare köptes av Trapper .Grundare Max Andersson 1898-1978
Vituddens kanot varv (VKV) grunddat1925.
Södertälje Olle Hagström
Gerhard Högborg ( bankkassör).
Karl Widmark
A.H. Rosengren (Ingenjör)
Carl Smith
G. Karlssons Kanotbyggeri,
CN Hanner
SKV, Svenska kanot verkstaden. Båstad.
J.E Carèndis

Klass indelning av tidiga kanoter/kajaker

År 1903:
I – paddelkanoter, längd: 5.20m minsta bredd 51cm
II Segelbara paddelkanoter. Max längd: 4,80m Bredd:82 cm Största segelyta 7,5 kvm
III segelkanoter Max längd: 4,80m Bredd:1,10 cm Största segelyta 10 kvm
IV segelkanoter försedda med glidsäte. Max längd: 4,80m Bredd:90 cm

År 1932:
1A paddelkanoter, största bredd 65cm
1B tvåmanskanoter längd 5.20m minsta bredd minst 0.65m
2 A Segelbara paddelkanoter. Max längd: 5.20m Bredd 0.70-0.80 m Största segelyta 6,5 kvm storsegel max 4.5kvm
2 B Segelbara paddelkanoter (kanadensiska kanoter) Max längd: 5.20m minsta bredd 0.80m Största segelyta 8 kvm
3A segelkanoter Max längd: 5.20m Bredd 0.80-0.95 m Största segelyta 8 kvm
3 B segelkanoter Max längd: 5.20m Bredd 0.95-1.10 m Största segelyta 10 kvm
4 segelkanoter Max längd: 5,20m Bredd minst 1.30m Största segelyta 10 kvm
5 Kanotkryssare

Sven Thorell

Ritade kajaker av klass1-2 som dock kan vara byggda av Max Andersson eller privat personer.

NENNE -1908 paddelkanot
RITA -1910. Bredd 0,70m paddel / segelkajak klass 2.
FRISKA -1912 Längd 5.18 Bredd 0,79 m paddel / segelkajak klass 2.
VÅG -1913 Längd 4.50 bredd 0.54
LEDA -1913 Tävlingskajak. Längd 4.55 Bredd 0.52 . 30cm spant avstånd. Duk med ribbstomme.
OTE -1914 Längd 4,50 Bredd 0,53 m .Tävlings kajak för personer upp till 65 kg. Ribb/duk. 30 cm mellan spant.
ATTONA-1915 Längd 4,80 Bredd 0,54 m. som en tävlings kajak för personer över 60 kg. Ribb/duk. 30 cm mellan spant.
ESKIMONIKA -1916 Längd 4,70 Bredd 0,66m. Ribb/duk. 30 cm mellan spant.

NYA -1917 Klass 2A Segelbara paddelkanoter. Längd 4.20 Bredd 0,70m paddel / segelkajak klass 2.

NOVA -1918 omritad 1932 i Uppsala. Längd ca 5,15 Bredd 0,52 Konstruktion nr 32. Är en tävlings kajak.

ÅLAND -1919/ Uppsala. Längd 5,0 Bredd 0,66 Konstruktion nr 36. Tänkt som en långfärdspaddelkajak för en tur till Åland som dock inte blev.
DUETTA -1924Längd 5,19 Bredd 0,72 Konstruktion nr 44. Hel bordläggning med duk.
LILL-OSKIS -1924Längd 5,20 Bredd 0,52 Konstruktion nr 46. Hel bordläggning med duk
ALLI – 1928 Längd 4,80 Bredd 0,60 Konstruktion nr 54.Ribb-duk.
EVE – 1928 Klass 2A Segelbara paddelkanoter. Konstruktion nr 52. Längd 5.20 Bredd 0,70m
MONA -1928 Längd 4,70 Bredd 0,66 m. Ribb/duk. Vidare utveckling av ESKIMONIKA 1916
JUNIOR Längd 4.20 Bredd 0.60 Ungdoms kajak Konstruerad av Sven Thorell år 1928
FLYGFISKEN -1930 Längd 4.50 Bredd 0.60 Konstruktion nr 58. Ungdoms kajak utveckling av
JUNIOR 1932 Längd 4.86 Bredd 0.67 kajak för vuxna paddlare. Konstruerad av Sven Thorell år 1932
FYRIS – 1932 Längd 5,19 Bredd 0,52 Konstruktion nr 63. Hel bordläggning med duk. Tävlingskajak som svenska mästaren paddlade år 1933. Distanserna var 1500 och 10,000m. Konstruerad i Ålsten /Bromma.
HAJEN- 1936 Ålsten /Bromma. Längd 5,19 Bredd 0,52 konstruktion nr 74 som tävlings kajak.

Gerhard Högborg ritade kajaker

 
SOLSTRÅLEN -1904 segel och paddelkanot L: 4,2 B: 0,78 (Bild kommer).
SWIFT -1906 Racer kanot . Längd 5,00 Bredd 0,56. Enligt G. Högborg den första tävlings kajaken. Ser ut som en modern VKV Anita.
TOMAHAWK -1909 Tävlingskajak Längd 4.70 Bredd 0.52 40cm avstånd mellan spant
BÖLJA -1909 Längd 4.0 Bredd 0.70 paddel / segelkajak.
MOCCASIN -1909 paddelkanot
SOLROSEN-1909 Längd 4.40 Bredd 0.78 paddel / segelkajak. Mer anpassad för segling än paddling. Två master. Ribb/duk eller kravell.
SCOUT -1911 Längd 4,38 Bredd 0,62 m . som en kajak för ungdomar. 40 cm mellan spant. Ribb/duk.
JAGAREN -1915 Längd 4,30 Bredd 0,66 m. Ribb/duk. 30 cm mellan spant.

Max Andersson ritade kajaker eller på varvet byggda.

LAXEN konstruerad av Karl Widmark 1936 Byggd av Max Andersson i ca 500ex. (källa sjöhistoriska båthall2)
GADDEN -1940 Längd 5,00 m. bredd 0,60 vikt 18kg. Skrovet är av limmad mahogny faner. Däcket bomulls duk, inga spant. Lägre fribord och minskad bredd än Åland.
GADDEN K2
TUMLAREN Längd 5,20 m. bredd 0,56 vikt 18kg. Skrovet är av limmad mahogny faner. Däcket bomulls duk, inga spant. I reklam blad beskriven som en extrem utfärds kajak för den tränade kanotisten.
ARKÖ Byggd av Max Andersson

Carl Smith

 
PAUL/IRIS -1902 FKI
HELSA, TYCHE, CARMEN . Segel/paddel kanot se text om C smith

 Övriga konstruktörer:

SKRAMLA Från Klarafors år 1887.
UPPSALA kanoterna. Förebild till SVEA nedan.
SVEA av J.E Carèndis. Sven Nordin använde en sådan på resan Stockholm-Paris.
SOLSTRÅLE -1906-07 av J.E Carèndis.
Paddelritning från CN. Hanner 1890: Finns i skriften kanotbygge och kanotidrott 1915 av konstruktören.
MÅSEN-1905 ritad av C.N.Hanner (kajak av klass1 omnämnd i FKI årsbok 1925)
TANDEM längd 5,10 Bredd 0,75. K2 med stor gemensam sittbrunn. Ritning från Svenska kanotförbundet (1925). Ribb/duk eller hel bordläggning med duk.
OLYMPIA Konstruerad av O.Van Zwoll och byggd av G. Karlssons Kanotbyggeri, Örke, Skuttunge år1936. Helt byggd i mahogny
ROLL AWAY Längd 5,20Bredd 0,51 Konstruerad av H.E Hoell i Norge 1936.
KLIPPAREN SM etta 1937. Konstruerad av G. Karlssons Kanotbyggeri, Örke, Skuttunge.
VÄSTKUSTEN från Halmstads kajak varv.
ILAREN
LAKEN
SPIKEN – Södertälje Olle Hagström
ROSENGRENARE av A.H. Rosengren (Ingenjör)

Privat byggda i ett eller få exemplar

TÄRNAN,ELLINOR,KAJSA,HEJSAN,AJS2,NUMA,GERDT,HERRIK,. Enkla tidigt byggda kanoter som fanns i FKI år 1900-01, Typ klass1 och 2. Byggda av medlemmar. Ribb och duk med måtten ca längd 4m bredd 0,95-1,25m. Beskrivs som enkla höga lådor som både kunde paddlas och seglas.
Paddel kanoter som deltog år 1902 i tävlingen Djurgården runt anordnad av FKI. AJS3 vinnare i loppet på segertiden:1tim och11.20min,MIGNON,X,OLA,RS

Ett svar på Antikrundan

 1. Göran Petersson Dr Kajak skriver:

  Hej Bengt, har köpt en kanot från denna firman nu. en dukad med träskrov i ribb + duk och dukat däck.

  Klassisk kanot som blivit kult
  [2007-02-03 23:59] Bollebygd. De unika och berömda träkanadensarna av MacFie-typ tillverkas bara i Spjuthult i Töllsjö. Där för Björner Gedda kanotbyggetradition vidare, som hans föräldrar tog över efter legenden Harry MacFie

  Töllsjö/Spjuthult.
  I Björner Geddas kanotverkstad ligger en nästan färdig kanot. Risk att bli förälskad. Se detaljarbetet. Känn lättheten. En hel träkanot som väger bara drygt 30 kg.
  – Den här är i Oregon Pine. Vanlig fur passar också bra. Jag bygger kanoter på beställning och köparen bestämmer hur det ska vara, säger Björner Gedda.
  Från Kanadas vildmarker till Töllsjö har kanotkunnandet gått via Lyckorna i Ljungskile och Västra Bodarne utanför Alingsås.
  – När Harry MacFie återvände från sitt liv som trapper och guldgrävare i Nordamerika hade han med sig konstruktionen av kanadensaren, berättar Björner Gedda.
  Indianernas förlaga var byggd av trä och näver. Den svenska versionen fick bord av trä som täcktes med bomullsduk, som målades.
  I Ljungskile skapade Harry MacFie ett litet kanotvarv. Försäljningen tog fart.
  – Min far Mårten gjorde ett arbete i skolan om kanoterna och fick praktisera i verkstaden. Samarbetet utvecklades. Mina föräldrar fick möjlighet att börja tillverka MacFie-kanoter. Först i Sävenäs, sedan flyttade familj och verkstad till Västra Bodarne, berättar Björner Gedda.

  Fullt upp i krigstid
  Under kriget tillverkade Kanot-Gedda, som företaget kallades, tusentals canadensare. Dels originalet, dels förenklade kanoter för KF och Stiga.
  Glasfiberarmerad plast tog senare över som kanotmaterial. Björner Gedda satsade på skogsmaskin och senare sågverk, pallar och pallkragar i Spjuthult.
  Hos en entusiastisk skara vildmarksälskare lever intresset för originalkanoten i trä. Björner Gedda fortsätter tillverka i liten skala, på beställning.
  -Runt 20 000 kronor, lite beroende på material och storlek, kostar en beställd kanot.

  Kanoter som blivit kult
  Han renoverar också och gör reservdelar.
  -MacFie-kanoter har blivit kult och lockar även samlare, säger Björner Gedda. Den högt uppsvängda linjen i för och akter signalerar en äkta MacFie.
  Det finns chans att kanotbygge går vidare i ett par generationer Gedda till.
  -Jag är intresserad, men framför allt en av mina pojkar är fascinerad av trä och båtar, säger Hans Gedda, Björners son, som nu driver företaget Pallkragsspecialisten i Spjuthult. En verksamhet som också engagerar 72-årige Björner Gedda.
  Ingemar Brink

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.