Kategorier
Kajak

Bränd paddel slutresultat

Brände på lite mera och strök på lite kokt linolja.